Gmina Błaszki zakupiła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Błaszki zakupiła nowy dziewięcioosobowy “mikrobus” specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim.

Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach obszaru D programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Koszt zakupu wyniósł 141 tysięcy 440 złotych. Samochód będzie wykorzystywany wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych.

Zapewni transport zbiorowy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do placówek edukacyjnych oraz innym osobom niepełnosprawnym, mieszkańcom i uczestnikom gminnych ośrodków wsparcia, klientom pomocy i integracji społecznej.

Dysponentem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach.

Zdjęcie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionego w ramach środków PFRON

Warto przeczytać

Skip to content