Wszystkie sołectwa otrzymały informacje o planowanej wysokości funduszu sołeckiego na 2021 rok. Teraz do 30 września czekamy na wnioski z zadaniami do wykonania w ramach funduszu sołeckiego. Wszystko po to, abyśmy mogli umieścić je w gminnym budżecie na 2021 rok. Wniosek każdej wsi musi być głosowany na zebraniu sołeckim, które może zorganizować sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców (Wzory przykładowych dokumentów, z których może skorzystać sołectwo (do pobrania)). Powinien on zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do wykonania na obszarze sołectwa, w ramach środków określonych dla danego sołectwa. Zaplanowane do realizacji zadania powinny uwzględniać koszty ich wykonania oraz uzasadnienie wyboru. Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Korzystając z okazji, namawiamy wszystkich mieszkańców, aby zastanowili się nad zadaniami, które warto zrealizować w ich otoczeniu. To właśnie każdy z Was wie najlepiej, czego brakuje. Fundusz sołecki może pomóc zrealizować te zamierzenia.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających danemu sołectwu na  2021 rok znajduje się w tabeli poniżej:

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Adamki 142 15 322,73 zł
2 Borysławice 578 34 856,97 zł
3 Brończyn 312 22 939,29 zł
4 Brudzew 185 17 249,27 zł
5 Bukowina 230 19 265,42 zł
6 Chabierów 190 17 473,29 zł
7 Chociszew 64 11 828,07 zł
8 Chrzanowice 213 18 503,76 zł
9 Cienia 204 18 100,53 zł
10 Domaniew 212 18 458,96 zł
11 Garbów 94 13 172,17 zł
12 Golków 94 13 172,17 zł
13 Gorzałów 84 12 724,14 zł
14 Gruszczyce 453 29 256,55 zł
15 Grzymaczew 160 16 129,19 zł
16 Gzików 248 20 071,88 zł
17 Jasionna 207 18 234,94 zł
18 Kalinowa 559 34 005,70 zł
19 Kamienna-Kolonia 241 19 758,26 zł
20 Kamienna-Wieś 340 24 193,78 zł
21 Kije 167 16 442,81 zł
22 Kobylniki 143 15 367,53 zł
23 Kociołki 79 12 500,12 zł
24 Kokoszki 253 20 295,89 zł
25 Kołdów 158 16 039,58 zł
26 Korzenica 106 13 709,81 zł
27 Kwasków 144 15 412,34 zł
28 Lubanów 247 20 027,08 zł
29 Łubna-Jakusy 231 19 310,22 zł
30 Łubna-Jarosłaj 140 15 233,12 zł
31 Maciszewice 155 15 905,17 zł
32 Morawki 190 17 473,29 zł
33 Mroczki Małe 194 17 652,50 zł
34 Nacesławice 151 15 725,96 zł
35 Niedoń 264 20 788,73 zł
36 Orzeżyn 252 20 251,09 zł
37 Romanów 196 17 742,11 zł
38 Równa 320 23 297,72 zł
39 Sarny 147 15 546,75 zł
40 Sędzimirowice 248 20 071,88 zł
41 Skalmierz 335 23 969,77 zł
42 Smaszków 304 22 580,86 zł
43 Stok Nowy 140 15 233,12 zł
44 Stok Polski 237 19 579,04 zł
45 Sudoły 111 13 933,83 zł
46 Suliszewice 294 22 132,83 zł
47 Tuwalczew 80 12 544,92 zł
48 Włocin-Kolonia 337 24 059,37 zł
49 Włocin-Wieś 211 18 414,16 zł
50 Wojków 157 15 994,78 zł
51 Woleń 123 14 471,47 zł
52 Wójcice 182 17 114,86 zł
53 Wrząca 566 34 319,33 zł
54 Zawady 201 17 966,12 zł
55 Żelisław 265 20 833,53 zł
56 Żelisław-Kolonia 231 19 310,22 zł
Łącznie 56 12 369 1 055 968,98 zł

Warto przeczytać

Skip to content