W czwartek 13 lutego na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12 Pana Andrzeja Kosztowniaka Burmistrz Błaszek Piotr Świderski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców zainteresowanych budową drogi ekspresowej S12,  przedstawiciele resortu infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Przypominamy, iż Gmina Błaszki przystąpiła do Stowarzyszenia na rzecz budowy S12 jeszcze        w 2015 r. Stowarzyszenie zrzesza samorządy z terenów kilku województw, przez które przebiega droda krajowa nr 12, w tym łódzkiego.  Droga krajowa nr 12 jest najkrótszym łącznikiem wschodniej i zachodniej granicy Polski. Biegnie przez 6 województw: lubelskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i lubuskie. Trasa nr 12 wraz z drogą S8 jest najkrótszym niemal idealnie równoleżnikowym łącznikiem wschodniej i zachodniej granicy naszego państwa, między Niemcami, a Ukrainą.  Z perspektywy Błaszek budowa S12, to szansa na rozwój i czynnik, który poprawiłby bezpieczeństwo komunikacyjne. Mimo członkowstwa w stowarzyszeniu wieści    z posiedzenia Zespołu nie napawają optymizmem. Z informacji przekazanych podczas spotkania wynika, że najbardziej zaawansowane prace przygotowawcze dotyczą odcinków drogi na wschód od autostrady A1 w kierunku Dorohuska a wykonanie strategicznych odcinków nastąpi prawdopodobnie dopiero do 2027 r. Na chwilę obecną nie trwają żadne prace planistyczne dotyczące odcinka od A1 do zachodniej granicy. Kolejnym ustaleniem jest zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli GDDKiA z województwa łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Więcej informacji na stronie

 

Warto przeczytać

Skip to content