Dotacje na małe projekty w sołectwach

Sześć sołectw z naszej gminy otrzyma dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 tys. złotych każde. Dotacje przeznaczone zostaną na realizacje zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Poniżej sołectwa, którym przyznano dotację celową oraz nazwa projektu.

Sołectwo Gruszczyce na projekt pod nazwą „ Remont kuchni w świetlicy przy OSP Gruszczyce”.
Sołectwo w Kwaskowie na projekt pod nazwą „Nasze wspólne boisko”.
Sołectwo Mroczki Małe na projekt pod nazwą „Kontynuacja prac remontowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Mroczki Małe”.
Sołectwo Skalmierz na projekt pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Skalmierz”.
Sołectwo Łubna Jakusy na projekt pod nazwą „Modernizacja drogi na terenie sołectwa Łubna Jakusy”.
Sołectwo Włocin- Kolonia na projekt pod nazwą „Budowa ogrodzenia i garażu blaszanego”.

Umowy na dotacje celowe na realizacje zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych zostały podpisane 19 lipca 2021 roku.

Urzędowi Marszałkowskiemu składamy podziękowania za przychylność i pozytywne rozpatrzenie wniosków dotyczących projektów wyżej wymienionych sołectw.

 

Logo promuję łódzkie

Warto przeczytać

Skip to content