Dofinansowanie na modernizację drogi Maciszewice-Woleń

Gmina Błaszki otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Zadanie obejmie modernizację drogi Maciszewice -Woleń na odcinku, który połączy istniejące już drogi asfaltowe.
Realizacja prac polegających na wzmocnieniu istniejącej podbudowy, ułożeniu warstwy ścieralnej o grubości 5 cm, utwardzeniu poboczy planowana jest w roku bieżącym.
Z budżetu Województwa Łódzkiego gmina otrzyma 70 810,00 zł. Umowa o dofinansowanie zadania z Zarządem Województwa Łódzkiego została podpisana 21 czerwca 2021 roku.

Zdjęcie z podpisania umowy

Na zdjęciu od prawej strony: Burmistrz Błaszek Piotr Świderski, Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgorzata Woźniakowska Skarbnik Gminy Błaszki

Warto przeczytać

Skip to content