Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa wodociągu na terenie Gminy Błaszki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Logo WFOŚIGW

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa wodociągu na terenie Gminy Błaszki”

Wartość ogólna zadania: 3 046 675,78 zł

Wysokość dofinansowania:

  • w formie pożyczki: 204 932,00 zł
  • w formie dotacji: 87 827,00 zł

Opis zakresu projektu:

Celem zadania jest poprawa efektywności oczyszczania ścieków poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  oraz ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą mieszkańców miejscowości Domaniew i Maciszewice poprzez budowę sieci wodociągowej

Zakres zadania obejmuje budowę na terenie Gminy Błaszki 149 szt nowoczesnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących w połączonej technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, które będą spełniać wymagania normy PN – EN 12566 oraz rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Domaniew i Maciszewice.

www.wfosigw.lodz.pl

Warto przeczytać

Skip to content