BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W GMINIE BŁASZKI

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców Gminy Błaszki, że rozpoczęliśmy budowę  obiektów małej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym tzw. Otwarte strefy aktywności. W Gminie Błaszki powstaną dwa takie obiekty tj. na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach oraz w Parku Miejskim im. Witosa . Koszt inwestycji to 119.646.15 w Błaszkach oraz 112701.26. Budowa otwartych stref aktywności została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000 łącznie dla obu inwestycji w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej – otwarte Strefy Aktywności. Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.
Otwarte Strefy Aktywności co do zasady powinny mieć wielofunkcyjny charakter, zatem nie muszą ograniczać się do funkcji wymaganych w minimalnym zakresie rzeczowym programu (wariant podstawowy lub rozszerzony). W ramach programu wnioskodawcy mogą zaplanować również inne funkcje sportowo-rekreacyjne stref lub zlokalizować je obok już istniejącej infrastruktury sportowej, tworząc dzięki temu zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.

Warto przeczytać

Skip to content