,, Budowa ośrodka edukacyjno – sportowo – rekreacyjnego ,,Wioska Woja” w Wojkowie – etap I – budowa palisady frontowej z wieżą obserwacyjną – budynek C oraz urządzenie placu zabaw – element A”

Trwa realizacja operacji pn.,, Budowa ośrodka edukacyjno – sportowo – rekreacyjnego ,,Wioska Woja” w Wojkowie – etap I – budowa palisady frontowej z wieżą obserwacyjną – budynek C oraz urządzenie placu zabaw – element A”
Celem operacji jest podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00845 – 6935 – UM1511379/18 z dnia 28.08.2018 r.
W ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowane turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu poprzez budowę stylizowanych na architekturę średniowieczną wieży obserwacyjnej z bramą wejściową  oraz palisady wykonanej z drewnianych bali. Wewnątrz terenu planuje się wykonanie placu zabaw. Plac zabaw z nawierzchnia piaskową wyposażony będzie w nastepujące urządzenia zabawowe:
1) zestaw zabawowy ,, zakręcone podwórko” składający się z:  drabinki pionowej, rury strażackiej, ścianki wspinaczkowej,  4 wież trójkątnych oraz zjeżdżalni spiralnej i dwóch zjeżdżalni o zróznicowanej wysokości,
2) piramida wspinaczkowa,
3) czworokąt sprawnościowy składający się z: drabinki pionowej, drażka do podciągania, liny wspinaczkowej, linarium poziomego, rury strażackiej, ścianki wspinaczkowej i zestawu do przewrotów,
4) platforma do balansowania skladającej się z: podestu małego, podestu na sprężynie i siatki poziomej.
Efektami realizacji operacji będzie można się cieszyć już podczas tegorocznych wakacji.

Warto przeczytać

Skip to content