Budowa obwodnicy Błaszek – Akcja informacyjna II

Grafika z drogą w tle

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału
w Akcji Informacyjnej II – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BŁASZEK w ciągu drogi krajowej nr 12

18.11.2021 o godzinie 16:00

w sali Centrum Kultury w Błaszkach
Lubanów 27 98-235 Błaszki

Gdzie będzie można zapoznać się z przebiegami wariantów obwodnicy, złożyć pisemną opinię o poszczególnych wariantach oraz zadawać pytania.
Dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia będzie można również przesyłać w terminie
od 17 do dnia 24 listopada 2021 r., w formie:
elektronicznej na stronie www.dk12-obwodnicablaszek.pl

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej
www.dk12-obwodnicablaszek.pl

Przesłane w ramach Akcji Informacyjnej II formularze opinii, imienne, podpisane (nie dotyczy formularzy złożonych elektronicznie) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.
Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach internetowych: GDDKiA oraz Urzędu Miejskiego w Błaszkach.
Linki do wyżej wymienionych stron znajdą się na stronie: www.dk12-obwodnicablaszek.pl

Warto przeczytać

Skip to content