Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 lutego bieżącego roku Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił rządowy Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030. Głównymi założeniami Programu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Na mapie planowanych obwodnic znalazły się także Błaszki. O tę inwestycję władze gminne zabiegały od kilkudziesięciu lat. Planowana data ogłoszenia przetargu na obwodnicę Błaszek to III kwartał 2024 r. Podstawowym celem budowy obwodnicy Błaszek jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego jaki koncentruje się w mieście. Miejscowość znajduje się w ciągu ważnego korytarza transportowego dla Wielkopolski, pomiędzy Sieradzem a Kaliszem. Dzięki budowie obwodnicy Błaszek usprawniony zostanie dojazd pojazdów ciężarowych od strony korytarza drogi krajowej nr 11, drogi krajowej nr 25 oraz Kalisza do drogi ekspresowej S8 w pobliżu Sieradza i dalej w kierunku Łodzi i Warszawy.

Rządowy Program zakłada powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych     o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyć urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie przejść dla pieszych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury

Poniżej przedstawiamy wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Warto przeczytać

Skip to content