Proponowana Obwodnica Błaszek

W nawiązaniu do informacji umieszczonej na naszej stronie internetowej z dnia 10 lutego 2020 r. dotyczącej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030 oraz w związku z realizacją na zlecenie GDDKiA Oddział w Łodzi przygotowania  koncepcji na opracowanie dokumentacji projektowej firmie Multiconsult Polska sp. z o.o. zostaliśmy poproszeni o wydanie opinii dla proponowanych (Załącznik) przebiegów projektowanej obwodnicy.

W ramach opracowywanego Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12” wskazano nam cztery propozycje przebiegu projektowanej obwodnicy.

Zainteresowani mieszkańcy mają możliwość zgłaszania uwag dla proponowanych wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy do dnia 12 lutego 2021 r. na adres mailowy urzad@blaszki.pl.

Jednocześnie informujemy, że korytarz przebiegu trasy planowanej obwodnicy uwzględniony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest na mapie kolorem niebieskim – wariant C.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji i wypowiedzieć się w sprawie wariantów przebiegu obwodnicy. Wnioski te zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych, co umożliwi wybór najkorzystniejszego wariantu.

Warto przeczytać

Skip to content