Badanie opinii mieszkańców w ramach projektu „Sieradzkie+”

Grafika promująca badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa Sieradzkie +

Zapraszamy mieszkańców Gminy Błaszki do podzielenia się swoją opinią o miejscu w którym żyją, w szczególności na temat usług publicznych, potrzeb oraz planach na przyszłość. Narzędziem służącym do zabrania głosu przez mieszkańców gminy jest ankieta zamieszczona pod wskazanym poniżej linkiem. Ankieta jest anonimowa, a wyniki po opracowaniu zostaną opublikowane w formie zbiorczego raportu.
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27gmivq

Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa „Sieradzkie+”, który obejmuje gminy Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Warta, Wróblew, Złoczew.

Opinie mieszkańców będą wykorzystane przez samorządy przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Gminy przygotowują wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, co przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów z gminą w której obecnie mieszkają.

 

Warto przeczytać

Skip to content