Archive for Category: Aktualności

Zwiększona subwencja oświatowa

Gmina Błaszki otrzyma zwiększoną subwencję oświatową wwysokości 68.880,00zł ztytułu dofinansowania wyposażenia wpomoce dydaktyczne niezbędne...

Pomoc dla rolników

Rolnicy, którzyponieśli wgospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas...

Akcja sterylizacji i kastracji zwierząt

Informujemy, żew związku z realizacją Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomności zwierząt naterenie Gminy Błaszki w 2020r.,...

Fundusz Sołecki 2021

Wszystkie sołectwa otrzymały informacje oplanowanej wysokości funduszu sołeckiego na2021rok. Teraz do30września czekamy nawnioski zzadaniami...

Otwarcie placów zabaw

Odnajbliższej soboty tj.18lipca 2020roku  zostają oficjalnie otwarte place zabaw orazsiłownia plenerowa zlokalizowane naterenie miasta...

Skip to content