Akcja sterylizacji i kastracji zwierząt

Od 22 marca 2021 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych, których właściciele zamieszkują na terenie gminy.

Zgodnie z zasadami programu gmina pokrywa 50 % kosztów zabiegu.

Zabiegowi sterylizacji lub kastracji może podlegać maksymalnie jedno zwierzę (pies lub kot) z danego adresu gospodarstwa domowego.

Zabiegi będą wykonywane w Gabinecie Weterynaryjnym MAGVET M. Szturma, A. Swiniarska, G. Swiniarska Sp. Jawna z siedzibą ul. POW 92/94, 98-200 Sieradz.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji jest złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, pl. Niepodległości 13 w sekretariacie urzędu pokój nr 8.

Wniosek o dofinansowanie dostępny jest poniżej lub bezpośrednio w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 20, I piętro.

Środki finansowe na realizację akcji są ograniczone. Decyduje kolejność składania wniosków oraz kwalifikacja zwierzęcia do zabiegu.

Do pobrania:

Warto przeczytać

Skip to content