230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Kwiaty pod pomnikiem Bohaterom tej ziemi

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona  w 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze „stanami skonfederowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi”.

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Rok  2021 r.  to już 230 rocznica uchwalenia Konstytucji  3 maja. Podobnie jak w roku poprzednim, w związku z panującą  na świecie sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem Sars-Cov-2 obchody miały bardzo skromny charakter. Pod pomnikiem „Bohaterom tej ziemi” w Błaszkach kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Błaszek Piotr Świderski, Sekretarz Iwona Lisiak, Skarbnik Małgorzata Woźniakowska, Radni Rady Miejskiej w Błaszkach na czele z Przewodniczącym Rady Ireneuszem Hendrysiakiem, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego a zarazem Prezes Zarządu Miejsko–Gminnego PSL – Jan Kołodziejczyk, członkowie Zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego Związku OSP RP w Błaszkach, Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Harcerze z 44 BDH “Parasol”, Przedstawiciele Centrum Kultury w Błaszkach.

W tym newralgicznym okresie musimy pamiętać jak ważna dla naszego narodu jest solidarność,  bo tylko ona pozwoli nam  przetrwać trudne momenty. Jest to także dla nas wezwanie do pamięci o naszej historii, która zawsze prędzej czy później czyniła nasz naród zwycięskim w walce z przeciwnościami.

 

Warto przeczytać

Skip to content