Umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

  

   Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.08.2020 r. Burmistrz Błaszek Piotr  Świderski z  Małgorzatą Woźniakowską – Skarbnikiem Gminy Błaszki podpisali umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błaszki.

   Wykonawcą robót jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma ALU–MIX Firma Inwestycji Budowlanych Adrian Mika z siedzibą ul. Gołdapska 31, 19-400 Olecko. Inwestycja kosztować będzie prawie 3 mln złotych, z czego 1 554 819 zł stanowić będzie dofinansowanie pozyskane przez Gminę Błaszki na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 292 759,00 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W kosztach inwestycji partycypują również mieszkańcy, na posesjach których zamontowane zostaną urządzenia.

Przewidywane zakończenie robót planowane jest na wrzesień przyszłego roku.

Warto przeczytać

Skip to content