Zmiana danych adresowych

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski informuje, iż w związku z rozpoczętą procedurą dostosowania nazwy jednostki samorządu terytorialnego, jej organów oraz urzędu gminy do obowiązujących przepisów prawa zmianie ulegną dane adresowe.
W związku z powyższym od dnia 1 maj 2017 roku wszelką korespondencję prosimy kierować na poniższe adresy.

Urząd Miejski w Błaszkach
pl. Niepodległości 13; 98-235 Błaszki
tel.: (43) 829-09-31; fax.: (43) 829-09-32

Burmistrz Błaszek
pl. Niepodległości 13; 98-235 Błaszki
tel.: (43) 829-09-31; fax.: (43) 829-09-32

Rada Miejska w Błaszkach
pl. Niepodległości 13; 98-235 Błaszki
tel.: (43) 829-09-31; fax.: (43) 829-09-32