Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błaszkach

0

W związku ze zwołaną XXXIV Sesją Rady Miejskiej w Błaszkach, informuję, że odbędzie się wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błaszkach w dniu 22.05.2017r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B ).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych radnym do przyjęcia podczas XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach oraz informacji wynikających z tematyki sesji.
4. Wolne wnioski, zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Bieńkowska