Woda zaleje nas szybciej niż krew

0

W związku z licznymi narzekaniami na Burmistrza i urzędników Urzędu Miejskiego w Błaszkach, którzy ponoć pastwią się mieszkańcami gminy Błaszki, którzy na czas nie zapłacili składki na Spółkę Wodną w Błaszkach. Informujemy, że bezpośrednią przyczyną „przedsądowych wezwań do zapłaty”, które w ostatnim czasie otrzymało wielu mieszkańców gminy jest brak zapłaty na czas składki należnej Miejsko-Gminnej Spółce Wodnej w Błaszkach.
Spółka Wodna nie mogąc doprosić się zapłaty sprzedała dług, a obecnie ich nabywca dochodzi należnej jej roszczeń. Dodatkowo w pismach powiadamiających zamieszczony jest wyeksponowany wpis, iż w przypadku nieuregulowania należności organ egzekucyjny może zastosować inny środek jakim jest zajęcie nieruchomości oraz ich sprzedaż w drodze licytacji. To wszystko sprawiło, że do Urzędu Miejskiego w Błaszkach trafiają bardzo zdenerwowani mieszkańcy prosząc o interwencje w tej sprawie.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż Burmistrz nie jest przełożonym ani organizatorem pracy Spółki Wodnej, która mając swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim korzysta jedynie z gościnności lokalowej gminy Błaszki. Jednocześnie zdenerwowanym mieszkańcom podpowiadamy i przypominamy o konieczności wypełniania na czas swoich zobowiązań, co wszystkim zdecydowanie wyjdzie na dobre. Wystarczy obserwacja zdarzeń zalewania całych domów i upraw przez ulewne deszcze aby stwierdzić, że prace wykonywane przez Spółkę Wodną mogą nas w przyszłości zabezpieczyć przed utratą dobytku, a na pewno przed nerwami i problemami.