Uroczystości odpustowe w Gruszczycach

0

W dniu dzisiejszym  obchodzono w parafialnej wspólnocie w Gruszczycach uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika – Patrona Parafii.  Uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Senior Stanisław Napierała, który poświęcił również sztandar Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach. W dzisiejszych uroczystościach udział wzięli księża z Dekanatu Błaszkowskiego na czele z  Dziekanem księdzem kanonikiem Jerzym Mikołajewskim, Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, członek Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Dawid Woźniak, pracownicy Urzędu Miejskiego w Błaszkach, uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach na czele z dyrektorem Markiem Musielskim, poczty sztandarowe OSP Gruszczyce i OSP Równa oraz licznie zgromadzeni parafianie. Przypomnijmy, że Rada Gminy i Miasta Błaszki na swoim ostatnim historycznym posiedzeniu w kwietniu z inicjatywy proboszcza parafii Gruszczyce Przemysława Wierzbickiego i na wspólny wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego podjęła uchwały o nadaniu sztandaru i imienia św. Jana Pawła II szkole podstawowej w Gruszczycach.