Test systemu wspomagania działań OSP w gminie Błaszki

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski zdecydował o wprowadzeniu w gminie Błaszki nowatorskiego systemu alarmowania jednostek OSP pod nazwą e-Remiza. Obecnie system jest wprowadzany i testowany przez jednostki OSP przy współpracy z Zarządem Miejsko- Gminnym ZOSP RP w Błaszkach. Dziś odbyło się w tej sprawie spotkanie informacyjne w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienna-Wieś na które przybył m.in. burmistrz, władze Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Błaszkach oraz druhowie i druhny z jednostek OSP aktywnie biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Systemu alarmowania e-Remiza jest w pełni innowacyjną, a zarazem nowoczesną metodą alarmowania jednostek OSP na wszystkie typy telefonów za pomocą Internetu, połączenia telefonicznego lub wiadomości SMS. E-Remiza jest aplikacją, dzięki której w bardzo szybki sposób strażacy ochotnicy będą mogli być alarmowani o ewentualnych zdarzeniach. Poprzez program strażacy mogą zgłaszać swoją gotowość bojową oraz lokalizować siły i środki przy pomocy GPS. Aplikację mobilną można zainstalować na smartfonie bądź tablecie, co usprawnia otrzymywanie w bardzo krótkim czasie komunikatów alarmowych z lokalizacją na mapie i krótkim opisem występującego zdarzenia np. miejscowego zagrożenia, wypadku, czy pożaru. Dostęp do aplikacji nadaje administrator jednostki OSP. Otrzymywanie powiadomień o alarmach jest możliwe tylko w trybie czuwania. Korzystać z aplikacji mobilnej można w sposób dowolny, według uznania użytkownika. Szczegółowy opis systemu, oraz jego funkcji i sposobie działania można znaleźć na stronie internetowej www.eremiza.pl.
Proces testowania programu e-Remiza ma potrwać 2 miesiące. Burmistrz podjął decyzje, że sfinansuje w całości koszty działania tego nowatorskiego systemu alarmowania dla 10 jednostek OSP, które biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.