Rozpoczyna się remont strażnicy w Błaszkach

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski podpisał umowę na  remont posadzki w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku procedury o udzielenie zamówienia publicznego będzie firma: Zakład Projektowo – Usługowy BUDMAG Bednarczyk Małgorzata z siedzibą Grabowiec 32D, 98-200 Sieradz. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach a gminą Błaszki. Na mocy porozumienia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach zobowiązała się do wykonania we własnym zakresie części prac w ramach zadania polegających na rozbiórce istniejącej posadzki betonowej zaś gmina Błaszki finansuje pozostały zakres robót, na które składa się wykonanie nowej posadzki, renowacja posadzki w części istniejącej oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia posadzki. Ogółem wartość kosztorysowa robót, które zobowiązali się wykonać strażacy z Błaszek to 21 721,14  zł. Planowany koszt zadania wyniesie 55 735,36 zł.
Przypomnijmy, że po zakupie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego, podłoga zaczęła pękać w zastraszającym tempie. Po wykonaniu próbnego odwiertu okazało się, że posadzka delikatnie mówiąc jest budowlaną fuszerką. Można to oczywiście tłumaczyć brakami materiałów w ciężkich czasach, ale żeby to również mogło dotyczyć instytucji, która z założenia ratuje ludzkie życie to nowość. Dlatego w trybie nagłym burmistrz zlecił wykonanie kosztorysów i po deklaracji strażaków, że chętnie pomogą w pracach przygotowawczych przystąpiono do realizacji zadania.