RADA MIEJSKA W BŁASZKACH

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Błaszkach
Agnieszka Maria Bieńkowska

Agnieszka Maria Bieńkowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Błaszkach
Andrzej Stanisław Kosatka

Andrzej Stanisław Kosatka

Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Błaszkach
Bogusław Klimaszewski

Bogusław Klimaszewski

Grzegorz Bijacik

Grzegorz Bijacik

Alina Maria Błaszczyk

Alina Maria Błaszczyk

Andrzej Zygmunt Gościmski

Andrzej Zygmunt Gościmski

Ireneusz Hendrysiak

Ireneusz Hendrysiak

Piotr Bolesław Jakóbczak

Piotr Bolesław Jakóbczak

Zbigniew Jaworski

Zbigniew Jaworski

Michał Kołodziejczak

Michał Kołodziejczak

Krzysztof Konewka

Krzysztof Konewka

Julian Kozielski

Julian Kozielski

Aleksy Pietrzak

Aleksy Pietrzak

Marek Karol Urban

Marek Karol Urban

Andrzej Zbigniew Wiktorowski

Andrzej Zbigniew Wiktorowski