Posiedzenie Komisji Małych Miast w Nowem

0

W dniach 15-16 maja 2017 roku w Nowem w województwie Kujawsko-Pomorskim odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Małych Miast Związku Miast Polskich. Podczas posiedzenia rozmawiano o zmianach prawa w tym o powrocie do Sejmu projektu zmian Prawa wodnego – co spowoduje wzrost opłat za wodę o kilkadziesiąt groszy za każdy metr sześcienny wody.  Bardzo szeroko przedstawiono propozycje zmian w Oświacie w tym: w urlopach dla poratowania zdrowia, innego określenia pensum nauczycieli, zmian zasad awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli, zmian zasad wynagradzania nauczycieli, nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy. Przytoczone propozycje zmian stronie samorządowej i związkowej złożyło Ministerstwo Edukacji, które jak widać cały czas próbuje zmieniać oświatę. Jak to wpłynie na Naszą gminę zobaczymy. Komisja zapoznała się również z nowymi rozwiązaniami w księgach wieczystych, możliwościach budowy lokali socjalnych oraz realizowania potrzeb mieszkańców poprzez jednostki pomocnicze gminy. Z ramienia gminy Błaszki w spotkaniu uczestniczył sekretarz Błaszek – Jacek Walczak pełniący funkcję w-ce przewodniczącego Komisji.