Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach

0

W związku ze zwołaną XXXII Sesją Rady Gminy i Miasta w Błaszkach,  informuję, że odbędą się wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy  i Miasta Błaszki w dniu 24.03.2017 r. (piątek) o godz. 7:45  w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki (sala konferencyjna w budynku B ).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych radnym do  przyjęcia podczas XXXII Sesji Rady Gminy i Miasta Błaszki oraz informacji  wynikających z tematyki sesji.
4.Wolne wnioski, zapytania.
5.Zakończenie posiedzenia.