Co dalej z błaszkowskim ORLIKIEM?

0

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, operator programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” poinformowała na stronie internetowej, iż na konkurs do udziału w programie Lokalny Animator Sportu wpłynęło 2122 wniosków aplikacyjnych. Gmina i Miasto Błaszki złożyła 22 lutego 2017 roku wniosek  rekrutacyjny do udziału w projekcie Lokalny Animator Sportu. Po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny, do programu zakwalifikowanych zostało 1462 orliki (czyli 69% wszystkich aplikujących). Podmioty, zatrudniające animatorów które zakwalifikowały się do Programu otrzymają dofinansowanie ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w wysokości 1100 zł miesięcznie na okres od dnia 01.03.2017 do 30.11.2017 r.
Na liście rezerwowych zostało wpisane 558 orlików, które będą mogły zgodnie z kolejnością przystępować do Programu w trakcie realizacji, po rezygnacji lub wycofaniu się podmiotów z listy zakwalifikowanych.
Błaszkowski ORLIK niestety nie dostanie dofinansowania, ani też nie został wpisany na listę rezerwową. Wyniki rekrutacji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
Operator nie będzie również udzielał szczegółowych informacji na temat liczby zdobytych punktów oraz zastosowanych kryteriach oceny, które opracowane zostały zgodnie z warunkami realizacji zadania, określonymi przez Ministra Sportu i Turystyki.
W związku z brakiem dofinansowania pod znakiem zapytania stoi dalsze funkcjonowanie zespołu boisk ORLIK na dotychczasowych warunkach.