Nowa posadzka w strażnicy OSP Błaszki

0

Na mocy porozumienia pomiędzy Burmistrzem Błaszek a jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach można było zrealizować inwestycję polegającą na remoncie posadzki w strażnicy. Druhowie z tejże jednostki we własnym zakresie dokonali rozbiórki starej podłogi, zaś gmina Błaszki sfinansowała pozostały zakres robót. Wartość kosztorysowa prac wykonanych przez strażaków wyniosła 21 tysięcy złotych. Posadzka przemysłowa wykonana została z betonu ze zbrojeniem rozproszonym i posypką utwardzającą. Wartość wykonanych robót to 66 644,93 złotych. Odbiór techniczny posadzki odbył się we wtorek 16 maja b.r. W odbiorze wzięli udział Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, Marek Makowski Inspektor Nadzoru Budowlanego, Romuald Bednarczyk przedstawiciel wykonawcy, pracownicy urzędu oraz druhowie z OSP Błaszki. Zgodnie z warunkami technicznymi obejmującymi czas potrzebny do całkowitego zawiązania i wyschnięcia podłogi, pojazdy ratowniczo – gaśnicze będzie można wprowadzić do strażnicy po 10 czerwca.