Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa

0

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa składam wszystkim sołtysom serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.
Życzę wszelkiej pomyślności, wiele wytrwałości w realizacji dalszych planów i zamierzeń na rzecz sołectwa, pozytywnej energii i satysfakcji oraz zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej i aby mandat zaufania procentował wspólnymi sukcesami całej społeczności gminy Błaszki.

                                                                           Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Karol Rajewski