Aktualności  Regulamin Uchwały Facebook

MRD2
mrd@blaszki.pl

Młodzieżowa Rada Doradcza Burmistrza Błaszek została powołana do życia na mocy Zarządzenia Nr 167/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki. Początkowo burmistrz powołał 5-osobową Radę Doradczą, w skład której weszli: Dominik Drzazga, Szymon Szereda, Dawid Woźniak, Robert Niedźwiedzki i Erwin Ozdoba. Udział w posiedzeniach i pracach Rady ma charakter nieodpłatny.
Do zakresu działania Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek należy w szczególności: upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy Błaszki, organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia, poszukiwanie i inspirowanie nowych kierunków, form i metod promocji gminy Błaszki, inicjowanie, koordynowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, gminy Błaszki, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i spotkań młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych, nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych gmin i miast oraz z zagranicznymi organizacjami, działanie na rzecz ochrony praw i godności młodzieży, rozwijanie dialogu pomiędzy Burmistrzem Błaszek a młodzieżą, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej gminy Błaszki, rozwijanie dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących gminy a młodzieżą, asystowanie Burmistrzowi podczas narad, spotkań, sesji Rady Miejskiej w Błaszkach, konferencji i uroczystości. W skład Rady mogą wchodzić przedstawiciele różnych organizacji młodzieżowych oraz osoby aktywne społecznie od 18 do 30 roku życia. Kadencja Rady jest równa kadencji Burmistrza. Posiedzenia Rady będą odbywały się nie rzadziej niż raz na kwartał.

CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY DORADCZEJ BURMISTRZA BŁASZEK

dominik

Dominik Drzazga (ur. 04.08.1991 r.)-Przewodniczący Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek. Jest mieszkańcem Złoczewa i absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Urbańskiego w Złoczewie. Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Politologia, specjalizacja:Marketing polityczny oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Politologia, specjalizacja: Doradztwo i zarządzanie polityczne. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania, Zarządzanie w administracji publicznej. W wyborach samorządowych w 2014 roku został wybrany Radnym Rady Miejskiej w Złoczewie z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach. Wcześniej był asystentem administracji publicznej w Urzędzie Miejskim w Złoczewie. Pełnił też funkcję Posła na Sejm XI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zdobył III miejsce w plebiscycie „Samorządowiec Roku 2015 Powiatu Sieradzkiego”. Jest organizatorem I Nocnego Turnieju w piłkę nożną w Złoczewie oraz pomysłodawcą i organizatorem akcji społecznej „‪#‎kochamZłoczew‬„.
.

erwinErwin Ozdoba (ur. 19.07.1995 r.) -Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek. Jest mieszkańcem Brudzewa i absolwentem I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu oraz dwukrotnym finalistą olimpiady historycznej na etapie wojewódzkim. Obecnie studiuje prawo na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administracji (studia magisterskie). Niezwykle zdolny i utalentowany człowiek. Interesuje się historią Polski i regionu oraz prawem- szczególnie cywilnym i administracyjnym. Już jako młody człowiek aktywnie działał na rzecz lokalnego społeczeństwa. Wspólnie z obecnym Burmistrzem zorganizował m.in. uroczystość peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii Rzymsko-Katolickiej Gruszczyce.
.
.
.
.
.

szymonSzymon Szereda (ur.30.12.1998 r.)-członek Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek. Jest mieszkańcem Błaszek. Na co dzień uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach. W 2013 roku wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu. Kaliska straż jest jednostką elitarną ponieważ specjalizuje się w ratownictwie wodnym. Tradycje strażackie kontynuuje po swoim pradziadku Stanisławie Kowalczyku, który był prezesem OSP w Błaszkach, której jest również członkiem. W krótkim czasie po przystąpieniu do jednostki zdobył patent płetwonurka w stopniu P1. W 2015 roku na zgrupowaniu szkoleniowym OSP Kalisz ukończył specjalizacje nurkowe na: skafandry suche, nurkowanie nocne, nawigacje podwodną oraz poszukiwanie podwodne. We wrześniu bieżącego roku uczestniczył w szkoleniu strażaków płetwonurków zorganizowanym w miejscowości Selce w Chorwacji, ukończył specjalizację nurkowania wrakowo-morskiego. Jest także członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu w stopniu młodszego ratownika, oraz członkiem Ligi Obrony Kraju. Ukończył kurs sternika motorowodnego i żeglarza jachtowego oraz kurs zabezpieczenia regat żeglarskich, gdzie uzyskał stopień stażysty zabezpieczenia regat żeglarskich. Regularnie uczestniczy w treningach basenowych Kaliskiej OSP. Jest członkiem kaliskiego klubu płetwonurków ,,BURSZTYN’’. W wolnych chwilach zajmuje się malarstwem.

bercikRobert Niedźwiedzki (ur. 07.04.1995 r.)-członek Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek. Jest mieszkańcem Stoku Polskiego. To młody aktywny sportowiec z Gminy i Miasta Błaszki. Zwycięzca XIII Turnieju Bokserskiego im Włodzimierza Pawlaka Leszno 2011. Srebrny medalista Mistrzostw Ziem Zachodnich w kick boxingu semi/light contact Rydzyna 2011. Brązowy medalista w Mistrzostwach Polski Juniorów w kick boxingu semi – light contact Leszno 2011. Zwycięzca I Turnieju Bokserskiego im. Tadeusza Kołodzieja Kalisz 2011. Zwycięzca Meczu Bokserskiego. Prosna Kalisz vs Ziętek Team Brzeziny Kalisz 2011. Zwycięzca Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Gostyń 2011. Zwycięzca w Memoriale Bokserskim im. Mariana Akonoma i Zbigniewa Szułczyńskiego Zbąszyń 2011. Zwycięzca w Mistrzostwach Wielkopolski w Boksie Złotów 2012. Srebrny Medalista w Mistrzostwach Ziem Zachodnich w kick boxingu light contact Rydzyna 2012. Zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski w Kick boxingu light contact Leszno 2012. Zdobywca pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w Kick boxingu w full contact Błaszki 2012. Zdobywca drugiego miejsce w Memoriale Bokserskim im z. Szułczyńskiego i M. Akonoma Zbąszyń 2012. Brązowy Medalista w Finałach Pucharu Polski Juniorów w Boksie Ostrołęka 2012. Zwycięzca na Turnieju Bokserskim w Niemczech „Nikolaus Turnier” Alzey 2012 oraz na turnieju im. Jana Pawlaka Leszno 2013. Zdobywca pierwszego miejsca na Mistrzostwach Wielkopolski w boksie Złotów 2013. Zdobywca pierwszego miejsce na Mistrzostwach Ziem Zachodnich w Kick boxingu Juniorów light contact Rydzyna 2013. Zdobywca pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w Kick boxingu full contact Brzeziny 2013. Zdobywca drugiego miejsca na Mistrzostwach Polski w Kick boxingu light contact Leszno 2013. Zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy Juniorów w Kick boxingu full contact Krynica Zdrój 2013. Zdobywca pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Kick boxingu full contact Wysocko Małe 2013. Zdobywca pierwszego miejsca w Pucharze Polski Juniorów w kick boxingu full contact Ostrów Wielkopolski 2013. Zwycięzca Pierwszej Gali Boksu w Sieradzu-Sieradz 2014. Zwycięzca w Otwartych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Kick boxingu full contact i zdobywca tytułu najlepszego zawodnika zawodów- Brzeziny 2014. Zdobywca trzeciego miejsca w Pucharze Europy „ Danish Open” Alborg Dania 2015. Zdobywca pierwszego miejsca w Pucharze Świata seniorów „Irish Open” Dublin Irlandia 2015. Zwycięzca w Pierwszej Walce Zawodowe na Gali KBC Night Kępno 2015. Zdobywca pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów w Kick boxingu full contact Luboń 2015. Zdobywca pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów w Kick Boxingu light contat Leszno 2015. Uczestnik Pucharu Świata we Włoszech „ Best Fighter” Rimini 2015 oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) w formule full contact, które odbyły się w Dublinie.

Albert Kieremkampt (ur. 08.06.1997r.)-członek Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek. Jest mieszkańcem Błaszek i absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach. Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. Od 2012 roku jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach. Ukończył kursy samoobrony, udzielenia pierwszej pomocy oraz kurs techniczny ratownictwa medycznego. Obecnie odbywa staż w Urzędzie Miejskim w Błaszkach. Pasjonuje się strażą i motoryzacją. Będzie wspierał burmistrza w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako członek MRD chce także rozwijać aktywność sportową i sprawność fizyczną członków Straży Pożarnych i  rozszerzyć ofertę programową adresowaną do strażaków w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu, dlatego wyszedł z inicjatywą organizacji I Nocnego Turnieju Strażackiego w piłkę nożną.

.
.
.

dawid1Dawid Woźniak (ur. 17.01.1996 r.)- członek Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek. Jest mieszkańcem Gruszczyc. To niezwykle utalentowany młody człowiek. Jego wielką pasją jest fotografowanie przyrody. Jego zdjęcia nie tylko pokazują jego niezwykłe uzdolnienia, ale także wielką wrażliwość na piękno. Dawid Woźniak ma na swoim koncie wiele wystaw i wygranych konkursów. Brał udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w ramach projektu pn. „Wielkopolska z lotu ptaka- organizacja działań edukacyjnych poświęconych ochronie ptaków.CX” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem konkursu fotograficznego było ukazanie bogactwa przyrodniczego Wielkopolski, a zawłaszcza gatunków ptaków występujących na jego terenie. Na konkurs wpłynęło zgodnie z regulaminem 464 prac, 24 autorów. W pracach oceniana była kreatywność autora, nowatorstwo i sposób ukazania bogactwa przyrody, ciekawe ujęcia ptaków. Prace oceniane były w dwóch kategoriach: „Bogactwo flory Wielkopolski” „Bogactwo fauny Wielkopolski”. Dawid Woźniak zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Bogactwo fauny Wielkopolski” za zdjęcia: „Łęczak” i „Czapla Siwa”.

 

Martyna Wawrzyniak (ur. 27.01.1996 r.)- członek Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek. Jest mieszkanką Chałupek (k. Sieradza) i absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Obecne studiuje finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się finansami, z przedmiotów kierunkowych najbardziej przypały jej do gustu rachunkowość, analiza finansowa oraz podatki. Od marca 2017 roku działa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej w Redakcji Informacji. Od początku powołania Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek angażowała się we wszystkie wydarzenia i akcje charytatywne organizowane przez burmistrza i członków rady.