Interwencja Wojewody w sprawie błaszkowskiej sieci szkół

0

W związku z tym, iż Rada Gminy i Miasta w Błaszkach, jako jedna z trzech (na 199) spośród samorządów województwa łódzkiego, nie podjęła uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w dniu dzisiejszym do Burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego wpłynęło wezwanie Wojewody Łódzkiego do niezwłocznego podjęcia czynności tj. opracowania i podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów.
W odpowiedzi na wezwanie burmistrz poinformował Wojewodę, iż już w dniu 8 marca 2017 roku skierował wniosek do przewodniczącej Rady o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. W przedmiotowym piśmie, ze względu na pilną konieczność podjęcia stosownej uchwały, poprosił nawet o zwołanie sesji w tym samym dniu tj. 8 marca 2017 roku. Niestety, przewodnicząca Rady nie przychyliła się do wniosku burmistrza i zwołała sesję na dzień 13 marca 2017 roku na godzinę 9.00.