Gospodarka odpadami


Terminy uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2017

  • I kwartał – do 31 marca,
  • II kwartał – do 30 czerwca,
  • III kwartał – do 30 września,
  • IV kwartał – do 31 grudnia.

Harmonogram odbioru odpadów – 2017 rok


Harmonogram odbioru odpadów – wrzesień – grudzień 2017rok


DEKLARACJE – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi