Gospodarka odpadami

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Błaszki

1. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO”
Sp. Jawna Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz
ul. Łódzka 19,
62-8 00 Kalisz
tel. 62 767 23 30 lub 62 764 22 96

2. Jacek Kotowski-Transport ,Wywóz Nieczystości, Taxi Osobowe
Smardzew 38, 98-286 Wróblew
tel. 601 826 942

3. Usługi asenizacyjne ‘’KONTENERY’’ Mirosław Dec
Tymianek 21, 62-840 Koźminek
tel. 501 188 877 lub 62 76 37 878

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Błaszkach,
Plac Niepodległości 13B
tel. 43 829 22 41

5. Firma Transportowo – Usługowo – Handlowa Szczepan Jarantowski
ul. Zakopiańska 12,
62-800 Kalisz
tel. 62 762 37 01

6. F.H.U. „JANEX” Jan Dybka
Barczew 41,
98-275 Brzeźnio
tel. 691 720 060

7. Usługi Asenizacyjne Tomasz Czyżewski
ul. Ignacego Daszyńskiego 7/8
98-200 Sieradz
tel. 663 697 826

8. Eko – Ad, Usługi Asenizacyjne i Wynajem Kontenerów
Tymianek 21, 62 – 840 Koźminek

tel.
725 260 579

9. Firma Handlowo – Usługowa „AD-TRUCK” Adam Wiśniewski
Kamienna Kolonia 48, 98-235 Błaszki
tel. 661 117 670Terminy uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2017

  • I kwartał – do 31 marca,
  • II kwartał – do 30 czerwca,
  • III kwartał – do 30 września,
  • IV kwartał – do 31 grudnia.

Harmonogram odbioru odpadów – 2018 rok


Harmonogram odbioru odpadów – wrzesień – grudzień 2017 rok


DEKLARACJE – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi