Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

0

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

logo wfos

Nazwa zadania: ,, Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Błaszki”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 124 713,00 zł

Wysokość dotacji z NFOŚiGW: 62 356,00 zł

Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 61 109,00 zł

Opis zakresu projektu:
Realizacja projektu rozpocznie proces stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki. Usuwanie azbestu przyczyni się do likwidacji negatywnych skutków oddziaływania azbestu na ludzi, zmniejszając stopień zagrożenia chorób płucnych, które mogą być wywołane przez znajdujące się w powietrzu włókna uwalniane z uszkodzonych płyt azbestowych. Ponadto zmiana pokryć dachowych wpłynie pozytywnie na estetykę naszych posesji.

www.nfosigw.gov.pl                                                                                                              www.wfosigw.lodz.pl

Zapraszamy na stronę www.zainwestujwekologie.pl