Defibrylator AED w OSP Błaszki

0

Powszechnie wiadomo, że podstawowym warunkiem sukcesu postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia jest szybkość działania.
Znaczna odległość od szpitala oraz zwiększająca się ilość zdarzeń medycznych do, których wzywani są strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach, skłoniły Kamila Zawiasę i Tomasza Winiarka do zgłoszenia projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Błaszek poprzez zakup defibrylatora AED” do realizacji w ramach Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Jak się okazało pomysł druhów cieszył się największym poparciem mieszkańców Błaszek i zwyciężył w głosowaniu, które odbyło się  w dniach 24-28 października 2016 roku.
W dniu dzisiejszym Burmistrz Błaszek Karol Rajewski  przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach zakupiony za kwotę 6 290 zł defibrylator HeartSave AED, dzięki któremu będzie można  ratować cenne życie mieszkańców naszej gminy, jak i również mieszkańców sąsiednich gmin, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Ochotnicy z Błaszek będą mogli teraz wyjeżdżać do zdarzeń medycznych, gdy czas dojazdu karetki będzie zbyt długi, ponieważ gdy następuje Nagłe Zatrzymanie Krążeniowe każda sekunda jest na wagę życia pacjenta.