Centrum Usług Wspólnych nabiera rozpędu

0

W związku utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach, którego celem jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy w dniu dzisiejszym doszło do podpisania porumienienia pomiędzy Dyrektorem Centrum Kultury i Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych na mocy którego Centrum Usług Wspólnych będzie prowadziło obsługę księgową, kadrową i płacową dla Centrum Kultury. Przypomnijmy, że do tej pory Centrum Usług Wspólnych obsługiwało tylko placówki oświatowe. Dzisiejsze porozumienie ma nie tylko wymiar ekonomiczny, bo przyniesie spore oszczędności, ale również usprawni funkcjonowanie jednostek organizacyjnych podległych gminie. Teraz w planach będzie przygotowanie Centrum Usług Wspólnych do obsługi księgowej, kadrowej i płacowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale żeby do tego doszło potrzeba nie tylko więcej czasu, ale przy okazji zmiany siedziby MOPS.