Nagrody i wyróżnienia Inicjatywy Burmistrza

Karol RajewskiKarol Rajewski (ur. 27 września 1977 w Sieradzu) ukończył studia licencjackie na wydziale filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie nauczania języka angielskiego a następnie studia magisterskie na wydziale pedagogicznym w Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunku pedagogika w zakresie dydaktyki języków obcych. W 2003 roku ukończył podyplomowe studia edukacji informatycznej w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Sieradzu. Ukończył również kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w centrum  Doskonalenia Nauczycieli i Kadr-Jadwiga Kałużewska oraz kurs akademicki dla radnych oraz pracowników urzędów administracji publicznej „Dobra administracja a społeczeństwo równych szans” w  Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, działającego pod patronatem naukowym i dydaktycznym Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe z administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
W latach 2001-2006 był członkiem stowarzyszenia „Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum w Gruszczycach”. Pomysłodawca i główny organizator akcji charytatywnych „Uśmiech na gwiazdkę” w latach 2002-2006. W 2006 roku został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od 2007 roku jest świeckim koordynatorem Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym -PEAD w Parafi pw. Św.Stanisława Biskupa w Gruszczycach. Koordynator Ogólnopolskiego Ruchu Ludzi Dobrej Woli. Siedmiokrotny zdobywca tytułu „Nauczyciela Roku” w Publicznym Gimnazjum w Gruszczycach. Zdobywca II miejsca w powiecie sieradzkim w plebiscycie „Samorządowiec Roku 2015” oraz IV miejsca w plebiscycie Człowiek Roku 2015 Powiatu Sieradzkiego. Uhonorowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny tytułem „Samorządowca Przyjaznego Rodzinie”. Odznaczony przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu Honorową Odznaką Miłośnika Ziemi Sieradzkiej.  Uhonorowany przez Kapitułę Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej tytułem „Syzyfa Roku 2015″ w kategorii „Burmistrz Roku” za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie jest wiceprezesem Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski” i przewodniczącym komisji rewizyjnej stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew”.

W wyborach samorządowych w 2006 roku został wybrany radnym powiatu sieradzkiego III kadencji(otrzymał 288 głosów). Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w gminie Błaszki. W radzie powiatu zasiadał w Komisji Spraw Społecznych, Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Statutowo Regulaminowej.

W wyborach samorządowych w 2010 roku po raz drugi uzyskał mandat radnego, startując z listy PiS w gminie Błaszki (otrzymał 451 głosów). W IV kadencji zasiada w Komisji Spraw Społecznych oraz Budżetu i Finansów.

W wyborach samorządowych w 2014 roku został wybrany radnym powiatu sieradzkiego V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości (otrzymał 957 głosów).  Mandat radnego powiatowego wygasł jednak z mocy prawa, gdyż 30 listopada 2014 roku, w wyniku II tury wyborów samorządowych został wybrany Burmistrzem Gminy i Miasta Błaszki (otrzymał 3513 głosów).

Oficjalne zaprzysiężenie na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki miało miejsce 8 grudnia 2014 roku podczas uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta Błaszki w Centrum Kultury w Błaszkach.