Burmistrz Błaszek na Forum Samorządowym

0

Ponad półtora tysiąca samorządowców z całego kraju zgromadziło się dzisiaj w Warszawie na Forum Samorządowym, zwołanym pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”. Wśród uczestników Forum Samorządowego nie zabrakło również Burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego. Zebrani powołali Samorządowy Komitet Protestacyjny oraz przyjęli „Kartę Samorządności”, w której zawarli „konstytucyjne zasady ustroju państwa”, domagając się przestrzegania ich przez rządzących i stanowiących prawo.
W przyjętym podczas Forum Samorządowego apelu samorządowcy wyrazili sprzeciw wobec „wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym”. Zaapelowali o „obronę samorządności terytorialnej w Polsce”.
„Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości – zagwarantowanego w konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej” – głosi apel. Jego sygnatariusze podkreślili, że pozostaje to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzi do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień. Przedstawiciele samorządów zaapelowali, by w Polsce były respektowane postanowienia konstytucji oraz wiążące Polskę prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządowa. Pod apelem podpisały się m.in.: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich 1990, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Do wzięcia udziału w Forum Samorządowym zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich parlamentarnych partii politycznych. Na zaproszenie odpowiedzieli tylko reprezentanci PO, PSL i Nowoczesnej.