Aktualności Do pobrania Projekty Głosuj Konsultacje społeczne Projekty wybrane do realizacji
boO Budżecie Obywatelskim

Budżet Partycypacyjny jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego lub innego budżetu, który ich dotyczy. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom miasta Błaszki uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliższej okolicy.

Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego to:
Lepsze gospodarowanie budżetem miasta Błaszki

inwestycje ukierunkowane zostaną na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą mogły podejmować lepsze decyzje.

Przejrzystość

otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów publicznych.

Integracja społeczności lokalnej

współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliży do siebie ludzi, pozwali im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje do wspólnego działania. Budżet partycypacyjny zbuduje świadomość obywatelską.

Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania

dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej związani. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

Edukacja mieszkańców

udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy – władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.

Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017  nie przekroczy 50 000 zł. Koszt szacunkowy pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20 000 zł.


opus_logo

Błaszkowski Budżet Obywatelski realizowany jest przy wsparciu merytorycznym ze strony Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”.