Błaszki uczciły 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

0

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele św. Anny w Błaszkach w intencji Ojczyzny oraz druhów strażaków w związku z przypadającym na 4 maja Dniem Strażaka. Mszę św. odprawił ks. wikariusz Marcin Szymczak. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, radni miejscy z przewodniczącą rady Agnieszką Bieńkowską, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza, delegacje oraz poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego, szkół, sołtysi oraz licznie przybyli parafianie. Po mszy pod Pomnikiem Bohaterom Tej Ziemi Miejska Orkiestra Dęta zagrała hymn narodowy, a delegacje złożyły kwiaty. Obchody zakończyły się uroczystym odprowadzeniem sztandarów na plac przed budynkiem dworca PKS w Błaszkach, gdzie Burmistrz Błaszek podziękował delegacjom sztandarowym za udział w obchodach.